2017/2018-as tanév rendje:

(Az emberi erőforrások minisztere 14/2017.(VI.14.) EMMI rendelete alapján. 

Letölthető: 2017_2018 tanév rendje_EMMI rendelet.pdf 

 

Az első tanítási nap:  2017.szeptember 1. (péntek)

Az utolsó  tanítási  nap:  2018.  június  15. (péntek) 

A tanítási  napok  száma:  180  nap.

 

A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig tart.

Az iskolák 2018. február 2-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén  a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

 

Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

A tanítási évben  –a tanítási napokon  felül–a nevelőtestület a tanév  helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra  az  általános  iskolában   öt munkanapot tanítás  nélküli munkanapként használhat  fel, amelyből  egy tanítás  nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat  jogosult dönteni.

 

Őszi szünet

2017. október 27. (csütörtök) - tanítás nélküli munkanap

2017. október 28-től  - 2017. november 5-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 26. (csütörtök).

A szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).

 

 Téli   szünet

2017. december 22. - nevelési értekezlet

2017.   december  23-tól  -   2018. január 2-ig   tart.

2018. január 3. - nevelési értekezlet

A  szünet   előtti   utolsó   tanítási   nap 2017. december 21.(csütörtök)

A szünet utáni első tanítási nap 2018. január 4. (csütörtök).

 

Tavaszi szünet

2018. március 28. - Szakmai nap

2018.március 29 -től 2017. április 3-ig tart.

2018. április 4. - Szakmai nap

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 27. (kedd)

A szünet utáni első tanítási nap 2018. április 5. (csütörtök).

 

 Az iskola a tanítási  év kezdő  és  befejező  napjának változatlanul hagyásával más időpontban is adhat  a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha–azNkt.30.§(2)–(3) bekezdésében meghatározottak megtartásával–a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

 

Hit- és ekölcstan oktatás 2017/2018. tanév:

Intézményünkben a következő egyházi-jogi személyek vesznek részt hitoktatásban.

  • Magyar Pünkösdi Egyház Shalom Gyermekmisszió
  • Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Főplébánia
  • Hajdúdorogi Egyházmegye - Magyar Görögkatolikus Egyház
  • Magyarországi Evangélikus Egyház
  • Magyar Református Egyház