2019/2020-as tanév rendje:

A Magyar Közlöny 116. (2019.07.03.) számában megjelent a 11/2019. (VII 3.) EMMI rendelet A 2019/2020. tanév rendjéről.

 

Az első tanítási nap:  2019. szeptember 2. (hétfő)

Az utolsó  tanítási  nap:  2020.  június  15. (hétfő) 

A tanítási  napok  száma:  180  nap.

 

A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart.

Az iskolák 2020. január 31-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén  a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

 

Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

A tanítási évben  –a tanítási napokon  felül–a nevelőtestület a tanév  helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra  az  általános  iskolában   hat munkanapot tanítás  nélküli munkanapként használhat  fel, amelyből  egy tanítás  nélküli munkanap programjáról -  a nevelőtestület véleményének kikérésével  - az iskolai diákönkormányzat  jogosult dönteni, egy tanítási mnunkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

 

Őszi szünet
2019. október 28. -  2019. november 4-ig tart.
Téli szünet
2019. december  20. - 2020. január 6.
Tavaszi szünet
2020. április 8 -tól 2020. április 15.
 

 Az iskola a tanítási  év kezdő  és  befejező  napjának változatlanul hagyásával más időpontban is adhat  a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha–azNkt.30.§(2)–(3) bekezdésében meghatározottak megtartásával–a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.