2018/2019-es tanév rendje:

A Magyar Közlöny 85. (2018.06.14.) számában megjelent a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet A 2018/2019. tanév rendjéről.

 

Az első tanítási nap:  2018. szeptember 3. (hétfő)

Az utolsó  tanítási  nap:  2019.  június  14. (péntek) 

A tanítási  napok  száma:  180  nap.

 

A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart.

Az iskolák 2019. február 1-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén  a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

 

Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

A tanítási évben  –a tanítási napokon  felül–a nevelőtestület a tanév  helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra  az  általános  iskolában   öt munkanapot tanítás  nélküli munkanapként használhat  fel, amelyből  egy tanítás  nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat  jogosult dönteni.

 

Őszi szünet

2018. október 29-től  - 2018. október 31-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek).

A szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).

 

 Téli   szünet

2018.   december  27-től  -   2019. január 2-ig tart.

A  szünet   előtti   utolsó   tanítási   nap 2017. december 21.(péntek)

A szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).

 

Tavaszi szünet

2019. április 18 -tól 2019. április 23-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda)

A szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

 

 Az iskola a tanítási  év kezdő  és  befejező  napjának változatlanul hagyásával más időpontban is adhat  a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha–azNkt.30.§(2)–(3) bekezdésében meghatározottak megtartásával–a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

 

Hit- és ekölcstan oktatás 2017/2018. tanév:

Intézményünkben a következő egyházi-jogi személyek vesznek részt hitoktatásban.

  • Magyar Pünkösdi Egyház Shalom Gyermekmisszió
  • Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Főplébánia
  • Hajdúdorogi Egyházmegye - Magyar Görögkatolikus Egyház
  • Magyarországi Evangélikus Egyház
  • Magyar Református Egyház