Digitális témahét (felső tagozat):

 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2019/2020. tanév rendjéről szóló rendeletében az alábbi időpontban hirdeti 
meg a Digitális Témahetet:

2020 március 23-27.     Képtalálat a következőre: „digitális témahét 2020”

A Digitális Témahét (DTE) fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben. A program fontos törekvése, hogy a digitális kompetencia fejlesztése mint pedagógiai-módszertani eszköz jelenjen meg az oktatásban, annak bármely évfolyamában és minél többféle tanórán vagy tanórán kívüli foglalkozáson. Külön hangsúlyt kap a tudatos médiahasználat a Médiatudatosság programelem bevezetésével. A részt vevő pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthetik képességeiket a digitális technológiával támogatott tanulás során. Az elmúlt tanévben több mint 3 200 digitális oktatási projekt valósult meg mintegy 1 000 iskola 129 000 diákjának részvételével.