Fenntarthatósági témahét (alsó tagozat):

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 20192020. tanév rendjéről szóló rendeletében az alábbi időpontban hirdeti meg a Digitális Témahetet:

2020. április 20-24.

A Fenntarthatósági Témahét központi eleme a www.fenntarthatosagi.temahet.hu weboldal. A témahét tanórai, valamint tanórán kívüli eseményeket biztosít az iskolák számára. Az iskolákkal együttműködve, a fenntarthatóságért elkötelezett helyi civil szervezetek, szakemberek is segítik a témahetet, akik részvételükkel még értékesebbé teszik a tanórákat. Az elmúlt tanévben több mint 1 900 iskola közel 350 000 diákja vett részt a programokban.