Menő Menza Program

Menő Menza program a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában

(EFOP-1.8.5-17-2017-00145)

2017. december 13 – 2019. december 13. között valósul meg a „Jót, s jól ...” Közérdekű Iskolai Alapítvány „Menő menza program a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában” című, EFOP-1.8.5-17-2017-00145 azonosító számú programja.

Az alapítványunk alapításától fogva törekedik arra, hogy tevékenységével az alapító iskola működését, elsősorban az alapító okiratban foglalt célok mentén, anyagi lehetőségeihez mérten maximálisan segítse. Az alapítvány közreműködött eddig is minden olyan programban támogatások megszerzése érdekében, pályázatokon való részvétellel, amelyek az iskola működését, a tanulók testi–szellemi fejlődését segíti. Mivel az alapítványunk alapítója maga az iskola, így az alapítvány működése, tevékenysége során kizárólag az iskola és az itt tanuló gyermekek érdekeit tartva elsődlegesnek, szorosan együttműködik az iskola vezetőségével és pedagógusaival és a gyerekek szüleivel is.

Intézményünk jelenlegi neve Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye. Jelenlegi tanulólétszámunk 389 fő. A pályázati program célja az egészséges életstílus, tudatos táplálkozás kialakítása ezáltal az egészség fejlesztése és az egészségmagatartásból eredő hátrányok csökkentése. A program célcsoportja a kevésbé fejlett régiók köznevelési intézményeinek tanulói és családjaik.

A pályázati program közvetlen célcsoportjai:

  • 6-16 év közötti a Kazinczy Ferenc Általános Iskolába járó gyermekek.

A pályázati program közvetett célcsoportjai:

  • A pályázati programban résztvevő gyermekek családjai

A projekt keretében végzett tevékenységek:

A köznevelésben részt vevő gyermekek táplálkozási szokásainak felmérése, kiértékelése dietetikus szakember által, valamint gyermekek szüleinek írásos tájékoztatása a gyermek felmérésének eredményeiről és a táplálkozására vonatkozó, személyre szabott ajánlásokról

Ezzel célunk a köznevelésben részt vevő gyermekek egészséges táplálkozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, egészségkultúrájuk fejlesztése.

A kialakított gyakorló konyha igénybevételével, Ügyes kukta foglalkozást szervezünk a bevont tanulók részére. A foglalkozás célja a tanulók konyhai higiénés ismereteinek fejlesztése, a konyhai eszközök biztonságos használatának elsajátítása.

A legkisebbek számára Ini-fini mesefoglalkozást tartunk. Cél a legkisebbek számára is érthető módon feldogozni az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismeretanyagot.

A Fűszerek élettani hatásai workshop című foglalkozáson a www.reform-menza.hu oldalon található Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) és a TÁMOP 6.1.2.B-14/1 projekt keretében kidolgozott Fűszerek élettani hatásai ppt kerül feldolgozásra. Cél: a tanulók megismerkednek a só fiziológiai hatásaival, a túlzott só fogyasztás következményeként kialakuló betegségekkel.

A projekt keretében az intézményben ivókutat hozunk létre és működtetünk.

A projekt során egy gyakorló konyhát alakítunk ki, mely az infrastrukturális hátterét adja az egészséges táplálkozásra nevelő programoknak. A gyakorló konyha kialakításának a célja a tanulók konyhai higiénés ismereteinek fejlesztése, a konyhai eszközök biztonságos használatának elsajátítása.

A szemléletformálás az egészséges táplálkozás, életmód népszerűsítése érdekében tájékoztató napokat szervezünk a gyermekek és családjaik számára Főzzünk együtt nap! keretében.

Az ügyes kukta foglalkozáson résztvevő tanulók számára évente egy alkalommal Mini séf versenyt szervezünk, ahol a tanulók lehetőséget kapnak egy-egy egészséges étel és desszert elkészítésére és bemutatásra.

A projekt során egy fűszerkertet is kialakítunk a diákokkal közösen. A fűszerkert kialakításának a célja, hogy a tanulók ismerjék meg a különböző fűszernövényeket, gondozásuk és termesztésük módjait.

Projekt azonosító száma: EFOP-1.8.5-17-2017-00145                                            

Támogatás összege: 14 734 961.-Ft

Támogatás mértéke: 100%                                

 

Menő Menza Program