Bamaco Rally - adománygyűjtés

Az oktatási intézmények egyik fontos szerepvállalása megmutatkozik a jótékonyság, adakozás területén is. Megtanítjuk gyerekeinket egy olyan nemes cselekedet elsajátítására, aminek sajnos egyre nagyobb szerep jut a mindennapi életben. Mint azt tudják, gyermekeik egy intézménykomplexum tanulói. A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola (Vöröskereszt Bázisiskola) és tagintézményei: a Kazinczy Ferenc Általános Iskola, a Gárdonyi Géza Általános Iskola és a Herman Ottó Általános Iskola közösen egy karitatív programot indít. 

A Budapest Bamaco Rally kapcsán adományt gyűjt az afrikai gyerekek számára. Tesszük ezt azért, mert személyesen is érdekeltek vagyunk a futamon. Két pedagógus hozzátartozója indul a sivatagi túrán. Lehetőség adódik, hogy a résztvevők szervezetten és közvetlenül a megfelelő helyekre, a leginkább rászoruló egészségügyi intézményekhez, oktatási intézményekhez, szociális intézményekhez juttathassák el felajánlásaikat.

Az afrikai országok oktatási rendszereit érintő kihívásokról nem szabad megfeledkeznünk! Az anyagi és humán erőforrások hiánya ezen a területen komoly nehézségeket okoz. Kevés a szakképzett oktató és a tanításra alkalmas hely. Az iskolának használt, mindenféle komfortot nélkülöző épületek sok esetben egyáltalán nem alkalmasak sem a tanításra, sem a tanulásra. Nincsenek padok, székek, táblák, de sok esetben áram és ivóvíz sem áll rendelkezésre. A diákok pedig csak nagy nehézségek árán juthatnak tanszerekhez. Egy füzet vagy egy toll igazi kincsnek számít ezeken a helyeken.

Az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Célok második pontjának célja, hogy 2015-re a világon minden iskoláskorú gyermekre ingyenesen jusson alapfokú oktatáshoz! Afrikai diákok százainak könnyítené meg a tanulmányait, ha iskolai felszerelésekhez jutnának.