Év eleji tájékoztató.docx

1. sz. melléklet -KÉRELEM - 16 óra előtti távolmaradás.docx 

2. sz. melléklet -Nyilatkozat a tanuló intézménybe érkezésének és távozásának időpontjáról.docx

3. sz. melléklet -Médianyilatkozat 2020.docx

4. sz. melléklet-TANULÓI ADATLAP 2020-21.doc 

TANSZERCSOMAGOK LISTÁJA.docx

Üdvözöljük a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményének honlapján!

 

Étkezésre vonatkozó tájékoztató 2020/2021-es tanév: 
 

 

Hittan oktatásra vonatkozó tájékoztató 2020/2021-es tanév:

Kedves Szülők!

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/B. § 7. bekezdése alapján: „Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan (2017.01.02-től ETIKA) vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével. „

Szülői nyilatkozat letölthető: Szülői nyilatkozat_hittan.docx 

 
 
KRÉTA NAPLÓ BELÉPÉSklik033401002.e-kreta.hu
KOMMUNIKÁCIÓS E-MAIL: kazinczykreta@gmail.com
 
(A KRÉTA rendszerbe történő belépési probléma esetén kérjük, hogy erre az e-mail címre írják meg a problémájukat! Köszönjük!)
 

BEIRATKOZÁS 2020/2021-es tanév:  

                 

 

 

 

 

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány “A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben” című 1102/2020 számú határozatában az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.

Szülői tájékoztató letölthető innen: Szülői tájékoztató.docx 

GYERMEKFELÜGYELET:

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a koronavírus-járványra tekintettel a Kormány 1102/2020.(III.14.) számú Korm. határozatával döntött a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről 2020. március 16. napjától.A Korm. határozat 1. d) pontja értelmében  a szülők igényei alapján, indokolt esetben (akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyalkapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához) a Nyíregyházi Bem József Általános Iskolában munkanapokon megszervezzük a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét 2020. március 23. napjától 8 órától 17 óráig.
Kérjük a szülőket, hogy a gyermekfelügyelet igényét az igénybevétel előtti napon 14 óráig a tanuló intézményében írásban jelezni szíveskedjenek az nyhkazinczy@gmail.com e-mail címen.

GYERMEKÉTKEZTETÉS:

Tisztelt Szülő / Gondviselő!

Amint az ismert, a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével veszélyhelyzetet kihirdetéséről döntött Magyarországon, a Kormány 1102/2020.(III. 14.) Korm. határozata a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről döntött. 2020. március 16. napjától az iskolában a nevelés-oktatás tantermen kívül, digitális munkarendben kerül megszervezésre.

Az Önkormányzat - a gyermekek érdekeit, szükségleteit figyelembe véve - az arra jogosultak részére a különleges jogrend időszaka alatt is megszervezi a gyermekétkeztetést.

Fentiek alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy az intézményi gyermekétkeztetés igénylésére (EBÉD) továbbra is lehetőség van. Általános iskolásoknak lehetőségük van tízórait és uzsonnát is kérni. A 2019/2020-as tanévre étkeztetésre korábban leadott igények a veszélyhelyzet kihirdetését követő tanítási naptól törlésre kerültek. Aki továbbra is szeretné, hogy gyermeke részére biztosítsuk az étkezést – változatlan térítési díjak mellett, és a jogszabály szerint járó kedvezmények (ingyenesség, 50 % -os térítési díj) változatlan igénybevételével - , annak jeleznie kell a Közintézményeket Működtető Központ felé 2020.03.26. (csütörtök) 9.30-ig az alábbi e-mail címen, vagy telefonon:

Ezt követően minden héten csütörtök 9.30-ig jelezhető lemondás vagy új igénylés.

Az igénylésben szerepeltetni kell az alábbi adatokat:

  • szülő / gondviselő neve
  • gyermek neve, iskolája neve, osztálya
  • az igényelt étkezési forma megnevezése (EBÉD, TÍZÓRAI, UZSONNA)
  • szülő / gondviselő telefonszáma

A megrendelt étel egyszer használatos edényben történő elvitelére a kijelölt átvételi helyekről – melyekről később adunk tájékoztatást, 2020. 04.01 - től hétköznapokon van lehetőség 11.00 és 12.00 óra között.

Tájékoztatom továbbá, hogy személyes ügyfélfogadás Közintézményeket Működtető Központban jelenleg szünetel.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

 
Tisztelt Szülők!
 
     A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány "A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben" című 1102/2020 számú határozatában az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött. 2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Az új munkarendben a tanulók részére tilos az intézmények oktatási célú látogatása. 
    Ez a tanulók számára nem rendkívüli szünet, hanem az oktatás módjának megváltoztatása, amely továbbra is biztosítja a tanulás Alaptörvényben rögzített lehetőségét. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik, oly módon, hogy a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére. Tájékoztatom arról, hogy ennek módjáról a kréta naplón keresztül tájékoztatást küldünk, valamint az osztályfőnökök a szokott módom (e-mail, zárt csoport stb…) hamarosan tájékoztatást adnak. Kérem, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók, a fertőzés megelőzése érdekében, lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat.
     A Kormányhatározat értelmében 2020. március 16. napjától nagyon indokolt esetben, azon szülők számára akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához, és másképpen nem tudják a gyermek felügyeletét biztosítani, a tankerületi központ munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét. 
    Szeretném a szülők figyelmét felhívni arra, hogy a hogy kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mintha otthon lenne a gyermek. Kérem, hogy amennyiben a fent említett (munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához) munkavégzés miatt, nem tudják más módon megoldani a gyermek felügyeletét, és igénylik a Tankerület által koordinált kiscsoportos felügyeletet a gyermek számára, akkor legkésőbb 2020. .március 17. hétfő 10 óráig jelezzék az osztályfőnöknek, valamint e-mailben az nyhbemisk@gmail.com e-mail címen a gyermek nevének, osztályának megjelölésével. 
    Kérem, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a Kréta naplót, iskolánk facebook oldalát, e-mailjeiket, valamint az osztály által használt online csoportokat, ahol folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Tájékoztatom Önöket arról, hogy a tanulók iskolában maradt taneszközeit, felszereléseit a megadott időpontban - melyről az osztályfőnökök a Kréta naplóban, illetve a szokásos módon tájékoztatást adn -vigyék haza, hiszen ez a tanuláshoz nélkülözhetetlen lesz. 
    Az Oktatási Hivatal ajánlásait figyelembe véve a következő napokban az intézmény pedagógusai kidolgozzák a tantárgyi tematikákat, a feldolgozandó tananyagot Nagy szükségünk van az Önök következetes szülői magatartására, segítségére! Csak együtt, egymást segítve lehetünk sikeresek! 
    Mindenkinek jó egészséget, türelmet, kitartást és hatékony együttműködést kívánok!
 
 Üdvözlettel:Heteyné Timándi Tünde tagintézmény vezető
 
 
 
 

Vár a Kazinczy!!!! Iskolábacsalogató progrmasorozatunk:

 
 

 

 

Tanszercsomag:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata idén is tanszertámogatást nyújt az általános iskola 1-4. évfolyamán tanuló, nyíregyházi lakóhellyel rendelkező diákok részére, hogy a családok iskolakezdési kiadásait csökkentse.  

Polgármesteri levél letölthető innen: Polgármesteri levél.pdf 

Tanszercsomag lista letöltése: Csomagok_osztályonként.docx.pdf

 

                                                        

Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye

A fenntartó neve: Nyíregyházi Tankerületi Központ

Címe: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. B. épület
Elérhetősége: 
Telefon: +36 42 795 315
E-mail: nyiregyhaza@kk.gov.hu

 

 A Kazinczy Ferenc Általános Iskola, a város közepén található, jól megközelíthető helyen. A piachoz, autóbusz megállóhoz közel      épült az 1977-78-as években, az északi lakótelepen. Az akkori igényeknek megfelelően 2 szintes, 16 tantermes iskola tornateremmel, sportpályával, udvarral. Az épület 2 részből áll, a főépületből és a tornaterem épületéből, amit folyosó köt össze. A főbejáraton át, az aulába érkezünk, melyben a tanulók számára

A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye, a város közepén található, jól megközelíthető helyen. A piachoz, autóbusz megállóhoz közel      épült az 1977-78-as években, az északi lakótelepen. Az akkori igényeknek megfelelően 2 szintes, 16 tantermes iskola tornateremmel, sportpályával, udvarral. Az épület 2 részből áll, a főépületből és a tornaterem épületéből, amit folyosó köt össze. A főbejáraton át, az aulába érkezünk, melyben a tanulók számára "szabadidő-sziget" került kialakításra, ahol beszélgethetnek, olvashatnak, pingpongozhatnak.